Top of Form

Bottom of Form

Markeveien Legesenter

Markeveien 4C, 5012 Bergen

·         Kontaktopplysninger

·         Bestilling av resept

·         Bestilling av vanlig legetime

 

Velkommen til Markeveien Legesenter

Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Hvis du vil bestille vanlig time, eller bestille resept, er det enklest å kontakte oss via e-post.

Gjelder henvendelsen øyeblikkelig hjelp, må du bruke telefon 55 33 31 00. 

Ved livstruende tilstander ring 113                                  

http://markeveienlegesenter.no/wp-content/uploads/2011/11/Markeveien4.png

Kart til hvor du finner oss

Legesenteret ligger like ved Torgalmenningen, i krysset som skiller Markeveien og Chr. Michelsensgt. Det er heis i bygget, parkering og buss like ved.

Onsdager: Telefonen er ikke betjent, sekretær er ikke tilstede, dr Langeland har heller ikke kontortid onsdager.

De som jobber her er: Dr Rolf Langeland, allmennlege/fastlege - Dr Maria Lagomarsino, psykiater - Bypsykologene som har egen hjemmeside:  www.bypsykologene.no

Viktige meldinger fra Markeveien Legesenter:

Dr Langeland har sommerferie i tiden 11.-29.juli.

Telefonen besvares da ikke i dette tidsrommet.

Dr Lagomarsino har ferie 11.-17.juli. Hun vil lese e-post i tidsrommet 18.-29. juli når telefonen er stengt.

Ved behov for øyeblikkelig hjelp på dagtid, kan følgende lege kontaktes;

Uke 28: Dr Nina Ingebrigtsen, tlf 55 297988, adr Årstadvegen 27 og Dr Toril Gjedrem, tlf 55 544085, adr Valkendorfsgt 9

Uke 29: Dr Toril Gjedrem, tlf 55 544085, adr Valkendorfsgt 9., og Dr Toril Lømsland, tlf 55 316510, adr Industrihuset,  O.J.Brochsgt 10

Uke 30: Dr Solveig Hopsnes, tlf  55 310795, adr Hans Tanksgt 8 og Dr Toril Lømsland, tlf 55 316510, adr Industrihuset,  O.J.Brochsgt 10

Utenom kontortid, samt helger  og helligdager,  må Bergen Legevakt kontaktes.

Oppdatert 8/6-2016