Forside

Åpningstider

Mandag: 08.00 – 15.30
Tirsdag: 08.00 – 15.30
Onsdag: 08.00 – 15.30
Torsdag: 08.00 – 15.30
Fredag: stengt

+47 55 33 31 00

Telefontid mandag – torsdag mellom
08.30 – 10.30 & 13.00 – 14.00

Man kan ikke legge igjen beskjed på telefonsvareren

Timebestilling på nett

Bestill time eller ta kontakt
med oss digitalt her

Bestill time

Reseptbestilling på nett

Forny eller bestill dine faste
medisiner her

Bestill E-resept

 • GODT NYTTÅR

  in Ukategorisert / / 0 comments

  Vi vil ønske alle våre pasienter
  GODT NYTT ÅR!

  Og vi minner om at det ikke er for sent å bli influensavaksinert , men nå haster det!!
  Vi har fortsatt vaksiner igjen!

  Linda Svendsen
  Silje Slinde Gullaksen
  Rolf Langeland
  Nina Helene Ingebrigtsen

 • INFLUENSA-VAKSINERING OG PNEUMOKOKK-VAKSINERING høsten 2022

  in Ukategorisert / / 0 comments

  Vi starter med årets INFLUENSAVAKSINERING 25.10.22.
  Det er de samme gruppene vi anbefaler vaksinering i år, som tidligere år, dvs følgende:

  Alle fra fylte 65 år
  Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
  Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år
  Barn og voksne med:
  kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  diabetes type 1 og 2
  leversvikt eller nyresvikt
  kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)
  Helsepersonell som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
  Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte

  PNEUMOKOKKVAKSINERING starter samtidig, og vaksinen kan settes sammen med influensavaksinen. Den anbefales til:

  Alle personer over 65 år.
  Personer med sykdom som gir immunsvikt eller som bruker medisiner som svekker immunforsvaret. Vaksinen er også anbefalt ved flere kroniske sykdommer og enkelte andre sykdommer som gir økt risiko for pneumokokksykdom. Snakk med oss om du har en sykdom som utgjør økt risiko for alvorlig pneumokokksykdom.
  Personer som gjennom sitt yrke har økt risiko for smitte som laboratoriepersonell og personer som eksponeres for sveiserøyk.

  Folkehelseinstituttet går nå ut med anbefaling om at pneumokokkvaksinen må fornyes hvert 5.år ( tidligere anbefaling hvert 10.år). Det betyr at det er mange av våre pasienter som i år vil trenge påfyll.

  For å bestille time til BARE vaksinering må dere ringe kontoret for å bestille dere en time.
  Hvis dere samtidig ønsker en konsultasjon hos lege, kan dere , for dr.Ingebrigtsens pasienter, gå inn i timeboken via Helsnorge og bestille en time der ( eller ringe) .

  Vi anbefaler også alle i risikogruppene å ta 4.Covid-dose-. Den settes ikke hos oss, men på enkelte apotek, og på kommunens drop-in-vaksinasjonskontor i Dræggen. Enten må influensavaksinen gies samtidig med Covid-vaksinen, eller så må det gå 1 uke mellom hver vaksinering.

  VELKOMMEN

 • Oppfriskningsdose

  in Ukategorisert / / 0 comments

  INFORMASJON OM COVID-19 VAKSINASJON

  Regjeringen har besluttet at kommunene nå kan gi oppfriskningsdose mot covid-19 til risikogrupper mellom 18 og 64 år.
  Vaksinasjon av denne gruppen starter opp i Bergen kommune fra og med mandag 19.september i uke 38. Den vil foregå ved kommunens vaksinasjonslokaler i Dræggen, eller ved enkelte apotek. Vi vil ikke tilby denne vaksinen.
  Pasienter som var i risikogrupper da 3.dose ble tilbudt, har allerede dokumentasjon om dette i kommunens arkiv. Det betyr at vaksinasjon ved Dræggen krever ikke ytterligere dokumentasjon. Vaksinasjon ved apotek vil fordre dokumentasjon fra sykehus, fra oss, eller ved fremvisning av med.liste.

  1. Oppfriskningsdose til personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp
  Vaksinasjon av denne gruppen starter opp i Bergen kommune fra og med mandag 19.september i uke 38.
  Personer i aldersgruppen 18-64 år med følgende sykdommer/helsetilstander vurderes å ha en økt risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19:
  • organtransplanterte o alvorlig og moderat immunsvikt
  • immundempende legemiddelbehandling som ved autoimmune sykdommer
  • hematologisk kreftsykdom siste fem år
  • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft
  (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift).
  • alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese)
  • Downs syndrom
  • kronisk nyresykdom og nyresvikt 2
  • kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
  • demens
  • kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-
  inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
  • fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
  • kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
  • hjerneslag o diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert
  sykdom eller diabetessenkomplikasjoner.

  2. Oppfriskningsdose til ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom
  Folkehelseinstituttet anbefaler derfor at ungdom i alderen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom nå bør tilbys en oppfriskningsdose.
  Anbefalingen gjelder ungdom 12-17 år med de alvorlige grunnsykdommene nevnt under. Legg merke til at denne listen med grunnsykdommer er forskjellig fra listen for voksne over.
  • Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.).
  • Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir
  betydelig systemisk immunsuppresjon)
  • Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
  • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder)
  behandling mot kreft – spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot
  lungene eller cellegift
  • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft
  eller nedsatt lungefunksjon
  • Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
  • Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon,
  cyanose, ettkammer sykdom/«Fontan-barn»)
  • Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer
  som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
  • Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av
  barnelege.

  3. Oppfriskningsdose til gravide
  Gravide har økt risiko for alvorlig koronasykdom sammenlignet med ikke-gravide kvinner på samme alder. Risikoen for alvorlig sykdom øker utover i svangerskapet og er størst i 2. og 3. trimester. Dersom den gravide samtidig har andre risikofaktorer, som for eksempel flerlingsvangerskap eller underliggende sykdom, øker risikoen ytterligere.
  Folkehelseinstituttet anbefaler at gravide i 2. og 3. trimester tilbys oppfriskningsdose, ettersom det er da de har høyest risiko for alvorlig sykdom. Dette er uavhengig av om de kun er grunnvaksinerte fra før eller allerede har mottatt en oppfriskingsdose.
  Det bør ha gått minst 4 måneder siden forrige dose.
  4. Oppfriskningsdoser til personer i aktiv rus
  Personer i aktiv rus skal regnes med i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for
  alvorlig sykdomsforløp og kan motta 2.oppfriskningsdose (dose 4).

  5. Justering av råd om vaksinasjon etter gjennomgått infeksjon
  Anbefaling om ny oppfriskingsdose til de definerte målgruppene gjaldt uavhengig av om man nylig hadde gjennomgått en koronainfeksjon. Minimumsintervall ble angitt til 3 uker etter tilfriskning for de eldste i aldergruppen over 65 år, men at et lenger intervall trolig ville gi en bedre antistoffrespons.
  Ny kunnskap tilsier at en BA.1 infeksjon gir god beskyttelse mot omikron-varianter som sirkulerer nå. Antistoffresponsen etter en oppfriskningsdose vil også bli blir bedre dersom tidsintervallet er lenger.
  Forutsatt bekreftet covid-19 kan man vente i 3-4 måneder med å ta en oppfriskningsdose. Personer som ønsker en oppfriskningsdose tidligere, kan tilbys det forutsatt at det har gått minimum 3 uker etter tilfriskning

Legesenteret

Legesenteret ligger like ved Torgallmenningen, i krysset Markeveien/Chr. Michelsensgt. Det er heis i bygget, parkering, buss- og bybanestopp like ved.

Fredager har legene annet legearbeid, og ekspedisjon og telefon er da ikke betjent. Ved behov for akutt legehjelp på fredager må derfor Bergen Legevakt kontaktes.

Bypsykologene holder til i samme lokaler, se deres egen hjemmeside – bypsykologene.no.

Våre ansatte

Lege Nina Helene Ingebrigtsen
Spesialist i allmennmedisin

Lege Rolf Langeland
Spesialist i allmennmedisin

Linda Svendsen
Helsesekretær

Silje Slinde Gullaksen
Helsesekretær