COVID-19 // VIKTIG INFORMASJON

Forside

Åpningstider

Mandag: 08.00 – 15.30
Tirsdag: 08.00 – 15.30
Onsdag: 08.00 – 15.30
Torsdag: 08.00 – 15.30
Fredag: stengt

+47 55 33 31 00

Telefontid mandag – torsdag mellom
08.30 – 10.30 & 13.00 – 14.00

Man kan ikke legge igjen beskjed på telefonsvareren

Timebestilling på nett

Bestill time eller ta kontakt
med oss digitalt her

Bestill time

Reseptbestilling på nett

Forny eller bestill dine faste
medisiner her

Bestill E-resept

 • COVID-VAKSINERING AV BARN I ALDERSRUPPEN 5-11 ÅR MED ALVORLIG GRUNNSYKDOM

  in Ukategorisert / / 0 comments

  Bergen Kommune har bedt fastlegene om å bekrefte at barn i aldersgruppen 5-11 år med alvorlig grunnsykdom* kan motta vaksine. Foresatte med barn i aktuelle diagnosegrupper vil bli bedt om å innhente en bekreftelse fra fastlege på at barnet er prioritert for vaksine og på at barnet kan vaksineres. Fastlege sender bekreftelsen via dialogmelding til skolehelsetjenesten (HER id 98338). Ved felles foreldreansvar må begge foresatte samtykke til vaksinasjon. Samtykke må journalføres.

  1. Vaksinetilbud til barn i aldersgruppen 5-11 år med alvorlig grunnsykdom. Koronavaksinen Comirnaty fikk 25. november 2021 utvidet indikasjonen til å inkludere barn fra 5 til 11 år. Folkehelseinstituttet (FHI) har derfor utvidet rådene om vaksinasjon mot koronavirus til også å gjelde enkelte grupper barn i alderen 5 til 11 år med alvorlige grunnsykdommer.

  Grunnsykdommer hos barn i alder 5-11 år som gjør at man kan få tilbud om koronavaksine vil være:  Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.). 
  Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
  Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
  Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft – spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
  Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
  Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
  Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammer-sykdom/«Fontan-barn»)
  Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
  Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.

  Primærvaksinasjon består av to doser. Minsteintervall mellom første og andre dose er 3 uker. Det er en fordel for immunresponsen å la det gå lengre tid (8-12 uker) mellom dosene, da dette gir en større og mer langvarig immunrespons. FHI anbefaler derfor at det i de fleste tilfeller siktes mot et intervall på 8 uker. Barna vil få et tilbud om vaksinering via skolehelsetjenesten.

  Foresatte med barn i aktuelle diagnosegrupper vil bli bedt om å innhente en bekreftelse fra fastlege på at barnet er prioritert for vaksine og på at barnet kan vaksineres. F
  Fastlege sender bekreftelsen via dialogmelding til skolehelsetjenesten (HER id 98338). Ved felles foreldreansvar må begge foreldre med foreldreansvar samtykke til vaksinasjon. Samtykke kan sendes av foreldre via HelseNorge til skolehelsetjenesten eller de får tilsendt samtykkeskjema som må medbringes til vaksinasjon. Barnet må følges av minst den ene av foreldrene med foreldreansvar. Barn som er under omsorg av barneverntjenesten må få samtykke av barneverntjenesten til vaksinasjon.

  2. Vaksinetilbud til friske barn i aldersgruppen 5-11 år med nærkontakter i samme husholdning som har svært alvorlig sykdom Det kan i tillegg til barn med alvorlig grunnsykdom* være enkelte friske barn med nærkontakter i samme husholdning som har svært alvorlig sykdom, og der det ønskes at barnet vaksineres for å indirekte beskytte de alvorlig syke i hjemmet. Disse barna kan også tilbys vaksine. Tilbud om vaksinasjon vurderes av det syke familiemedlemmets og/eller barnets fastlege, og meldes til skolehelsetjenesten på samme måte som barna med alvorlig grunnsykdom “

 • MUNNBIND

  in Ukategorisert / / 0 comments

  Husk å bruk munnbind når du oppsøker legekontoret!!!

 • Influensavaksinen 2021

  in Ukategorisert / / 0 comments

  FHI vurderer at det kommende høst og vinter er høy sannsynlighet for at forekomsten av andre luftveisinfeksjoner enn covid-19 blir en god del høyere enn vanlige sesonger. Dette gjelder særlig influensa, Rs-virus og kikhoste. Grunnen er at immuniteten blant oss falt under pandemien som følge av det foregående årets strenge smitteverntiltak.
  Dette er personene som rådes til å influensavaksinere seg i høst:

  Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
  Alle fra fylte 65 år
  Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
  Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
  Barn og voksne med:
  kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  diabetes type 1 og 2
  leversvikt eller nyresvikt
  kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)
  I tillegg anbefales influensavaksine til:

  Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
  Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
  Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

  Vi har bestilt vaksiner til alle som har fått tidligere.
  For dere med frikort er vaksinen gratis, for alle andre som hører til blant dem som er listet opp overfor vil den koste kr 50.

  Andre som ønsker å vaksinere seg kan gjøre det på følgende måter
  Enten 1) kontakte oss for å få sendt en resept på influensavaksine til apoteket. Hente den der, og få satt den hos oss( totalpris kr 300)
  Eller 2) få satt den på apoteket( det vil koste totalt kr 350-400)

  Vi starter med influensavaksineringen 25.10.21
  For å bestille vaksinasjon kan dere ringe oss, ellers skrive en e-kontaktmelding via Helsenorge.no. Timebestilling i timebøkene må IKKE brukes, med mindre dere samtidig ønsker en time hos fastlegen.

  Velkommen til vaksinering!!! Vaksinering er noe vi gjøre like mye for andre som for oss selv!!!

 • Lungebetennelse-vaksine 2021

  in Ukategorisert / / 0 comments

  Vi anbefaler lungebetennelsevaksine til samme gruppe pasienter som influensavaksinen (med unntak av de gravide som ikke trenger den). Til forskjell fra influensavaksinen som må settes hvert år, settes lungebetennelsesvaksinen hvert 10. år. De 2 vaksinene kan gies samtidig- en i hver overarm.
  Ønsker dere vaksinen ringer dere kontoret eller bestiller via Helsenorge/e-kontakt, for en avtale om setting,

 • Coronavaksinasjon av gravide

  in Ukategorisert / / 0 comments

  Nå anbefaler FHI at gravide vaksineres:
  Følgende anbefalinger gjelder fra 21.12.2021:

  .Kort informasjon fra Folkehelseinstituttet datert 21.desember 2021:
  • Gravide har økt sannsynlighet for alvorlig sykdom som følge av covid-19.
  Folkehelseinstituttet anbefaler derfor gravide å beskytte seg ved å ta to doser koronavaksine.
  • Vaksinene bør fortrinnsvis bli gitt i 2. og 3. trimester
  • Gravide som tilhører risikogrupper eller er utsatt for et høyt smittepress kan også motta vaksine i 1.trimester
  • Gravide kvinner anbefales også oppfriskningsdose når det har gått minst 4 ½ måneder etter 2. dose

  Vaksinasjon bør foregå på vaksinasjonssentre.
  En skal altså ikke kontakte fastlegen sin for vaksinasjon.

Legesenteret

Legesenteret ligger like ved Torgallmenningen, i krysset Markeveien/Chr. Michelsensgt. Det er heis i bygget, parkering, buss- og bybanestopp like ved.

Fredager har legene annet legearbeid, og ekspedisjon og telefon er da ikke betjent. Ved behov for akutt legehjelp på fredager må derfor Bergen Legevakt kontaktes.

Bypsykologene holder til i samme lokaler, se deres egen hjemmeside – bypsykologene.no.

Våre ansatte

Lege Nina Helene Ingebrigtsen
Spesialist i allmennmedisin

Lege Rolf Langeland
Spesialist i allmennmedisin

Linda Svendsen
Helsesekretær

Brit-Alis Birkeland
Helsesekretær