COVID-19 // VIKTIG INFORMASJON

Forside

Åpningstider

Mandag: 08.00 – 15.30
Tirsdag: 08.00 – 15.30
Onsdag: 08.00 – 15.30
Torsdag: 08.00 – 15.30
Fredag: stengt

+47 55 33 31 00

Telefontid mandag – torsdag mellom
08.30 – 10.30 & 13.00 – 14.00

Man kan ikke legge igjen beskjed på telefonsvareren

Timebestilling på nett

Bestill time eller ta kontakt
med oss digitalt her

Bestill time

Reseptbestilling på nett

Forny eller bestill dine faste
medisiner her

Bestill E-resept

 • MUNNBIND

  in Ukategorisert / / 0 comments

  Husk å bruk munnbind når du oppsøker legekontoret!!!

 • OPPFRISKNINGDOSE AV KORONAVAKSINEN TIL 65år +

  in Ukategorisert / / 0 comments

  Regjeringen har besluttet å tilby en oppfriskningsdose til aldersgruppen 65 år og eldre, samt alle sykehjemsbeboere uavhengig av alder. Den tredje vaksinedosen, oppfriskningsdosen, anbefaler FHI at gis tidligst 6 måneder etter andre vaksinedose. FHI understreker at for å oppnå langvarig og best beskyttelse bør dette intervallet
  overholdes. FHI åpner likevel for at man kan korte ned dette intervallet med et par uker dersom dette er hensiktsmessig av praktiske årsaker.

  FHI uttaler at det foreløpig ikke er grunnlag for å anbefale en oppfriskningsdose til den generelle befolkingen, dette inkluderer helsepersonell.
  Når det gjelder gruppen 18 til 65 år med underliggende sykdom som kan øke risiko for alvorlig forløp av koronavirusinfeksjon har FHI uttalt at oppfriskningsvaksinasjon er aktuelt
  på sikt. Denne gruppen skal ikke inkluderes i nåværende vaksinasjon med oppfriskningsdose.

  Markeveien Legesenter har besluttet å ikke gi oppfriskningsdosen.

  Les også om oppfriskningsdose av koronavaksinen på Bergen Kommunes nettsider. Alle over 65 år vil få et brev fra kommunen hvor det blir mulighet til melde seg til vaksinering.
  Det bør gå 1 uke mellom koronavaksine og influensavaksinen.

 • Influensavaksinen 2021

  in Ukategorisert / / 0 comments

  FHI vurderer at det kommende høst og vinter er høy sannsynlighet for at forekomsten av andre luftveisinfeksjoner enn covid-19 blir en god del høyere enn vanlige sesonger. Dette gjelder særlig influensa, Rs-virus og kikhoste. Grunnen er at immuniteten blant oss falt under pandemien som følge av det foregående årets strenge smitteverntiltak.
  Dette er personene som rådes til å influensavaksinere seg i høst:

  Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
  Alle fra fylte 65 år
  Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
  Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
  Barn og voksne med:
  kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  diabetes type 1 og 2
  leversvikt eller nyresvikt
  kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)
  I tillegg anbefales influensavaksine til:

  Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
  Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
  Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

  Vi har bestilt vaksiner til alle som har fått tidligere.
  For dere med frikort er vaksinen gratis, for alle andre som hører til blant dem som er listet opp overfor vil den koste kr 50.

  Andre som ønsker å vaksinere seg kan gjøre det på følgende måter
  Enten 1) kontakte oss for å få sendt en resept på influensavaksine til apoteket. Hente den der, og få satt den hos oss( totalpris kr 300)
  Eller 2) få satt den på apoteket( det vil koste totalt kr 350-400)

  Vi starter med influensavaksineringen 25.10.21
  For å bestille vaksinasjon kan dere ringe oss, ellers skrive en e-kontaktmelding via Helsenorge.no. Timebestilling i timebøkene må IKKE brukes, med mindre dere samtidig ønsker en time hos fastlegen.

  Velkommen til vaksinering!!! Vaksinering er noe vi gjøre like mye for andre som for oss selv!!!

 • Lungebetennelse-vaksine 2021

  in Ukategorisert / / 0 comments

  Vi anbefaler lungebetennelsevaksine til samme gruppe pasienter som influensavaksinen (med unntak av de gravide som ikke trenger den). Til forskjell fra influensavaksinen som må settes hvert år, settes lungebetennelsesvaksinen hvert 10. år. De 2 vaksinene kan gies samtidig- en i hver overarm.
  Ønsker dere vaksinen ringer dere kontoret eller bestiller via Helsenorge/e-kontakt, for en avtale om setting,

 • Coronavaksinasjon av gravide

  in Ukategorisert / / 0 comments

  Nå anbefaler FHI at gravide vaksineres:
  Følgende anbefalinger gjelder:

  ​Alle gravide tilbys vaksinering. Vaksinering anbefales i 2. og 3. trimester med mindre det er risikofaktorer hos mor eller stor smitterisiko som tilsier vaksinasjon i 1. trimester. Risikogruppene for alvorlig forløp av covid-19 hos gravide er de samme som for andre. Det er ikke kunnskap som tilsier at vaksinasjon i første trimester gir risiko for verken mor eller barn, men det er begrenset erfaring. At en kvinne har fått vaksine i 1. trimester, er ikke indikasjon for svangerskapsavbrudd eller tidlig ultralyd.
  Gravide vil tilbys mRNA-vaksine. Vaksinene fra BioNTech/Pfizer og Moderna likestilles med tanke på det vi kjenner til om effekt og sikkerhet.
  Gravide anbefales fullvaksinasjon i svangerskapet. De vil få tilbud om to doser, med anbefalt intervall på 3(4)-8 uker. Et fleksibelt intervall er viktig slik at de som har kommet langt i svangerskapet har mulighet til å bli fullvaksinert før fødsel, mens de som starter vaksinasjon tidligere i svangerskapet kan tillate et lengre intervall. Gravide som kun har rukket å få en dose før fødsel, bør få tilbud om dose to i barseltiden slik at de fullvaksineres med anbefalt intervall, eller når det er praktisk mulig. Vaksine kan gis til kvinner som ammer. Kvinner som har gjennomgått covid-19 før eller i svangerskapet, vil få tilbud om en vaksinedose på̊ lik linje med råd som gis til den øvrige befolkningen.
  Kvinner som planlegger å bli gravide kan vaksineres. Det er ikke nødvendig å vente med å bli gravid etter vaksinasjon. Også kvinner som får IVF-behandling kan vaksineres. Det er ikke grunnlag for å mistenke at vaksinering påvirker fertiliteten.
  Vaksinasjon mot covid-19 må ikke gå på bekostning av vaksinasjon mot influensa, men samtidig vaksinasjon anbefales ikke. Siden det foreløpig er begrenset erfaring med de nye koronavaksinene, bør koronavaksiner fortrinnsvis ikke gis samtidig med andre vaksiner. Dette vil for eksempel kunne gjelde influensavaksine i graviditet. Det anbefales å gi koronavaksine og influensavaksine med minimum en ukes intervall. Influensasesongen 2021/22 kan bli større enn de forgående sesongene og føre til økt sykelighet som beskrevet i FHIs risikonotat 13.juli 2021, og det er derfor viktig at gravide kvinner oppfordres til å ta imot tilbud om både koronavaksinasjon og influensavaksinasjon.
  Vaksinasjon bør foregå på vaksinasjonssentre.
  En skal altså ikke kontakte fastlegen sin for vaksinasjon.

Legesenteret

Legesenteret ligger like ved Torgallmenningen, i krysset Markeveien/Chr. Michelsensgt. Det er heis i bygget, parkering, buss- og bybanestopp like ved.

Fredager har legene annet legearbeid, og ekspedisjon og telefon er da ikke betjent. Ved behov for akutt legehjelp på fredager må derfor Bergen Legevakt kontaktes.

Bypsykologene holder til i samme lokaler, se deres egen hjemmeside – bypsykologene.no.

Våre ansatte

Lege Nina Helene Ingebrigtsen
Spesialist i allmennmedisin

Lege Rolf Langeland
Spesialist i allmennmedisin

Linda Svendsen
Helsesekretær

Brit-Alis Birkeland
Helsesekretær