COVID-19 // VIKTIG INFORMASJON

Forside

Åpningstider

Mandag: 08.00 – 15.30
Tirsdag: 08.00 – 15.30
Onsdag: 08.00 – 15.30
Torsdag: 08.00 – 15.30
Fredag: stengt

+47 55 33 31 00

Telefontid mandag – torsdag mellom
08.30 – 10.30 & 13.00 – 14.00

Man kan ikke legge igjen beskjed på telefonsvareren

Timebestilling på nett

Bestill time eller ta kontakt
med oss digitalt her

Bestill time

Reseptbestilling på nett

Forny eller bestill dine faste
medisiner her

Bestill E-resept

 • Influensavaksinasjon høsten 2021

  in Ukategorisert / / 0 comments

  FHI vurderer at det kommende høst og vinter er høy sannsynlighet for at forekomsten av andre luftveisinfeksjoner enn covid-19 blir en god del høyere enn vanlige sesonger. Dette gjelder særlig influensa, Rs-virus og kikhoste. Grunnen er at immuniteten blant oss falt under pandemien som følge av det foregående årets strenge smitteverntiltak.
  Så alle over 65 år samt de som er i risikogruppene rådes til å influensavaksinere seg i høst.

  Vi har bestilt vaksiner til alle som har fått tidligere.
  Følg med i avisen/media som vil opplyse når vaksinen er kommet og ta da kontakt med oss for tidspunkt for setting.

 • Coronavaksinasjon av gravide

  in Ukategorisert / / 0 comments

  Nå anbefaler FHI at gravide vaksineres:
  Følgende anbefalinger gjelder:

  ​Alle gravide tilbys vaksinering. Vaksinering anbefales i 2. og 3. trimester med mindre det er risikofaktorer hos mor eller stor smitterisiko som tilsier vaksinasjon i 1. trimester. Risikogruppene for alvorlig forløp av covid-19 hos gravide er de samme som for andre. Det er ikke kunnskap som tilsier at vaksinasjon i første trimester gir risiko for verken mor eller barn, men det er begrenset erfaring. At en kvinne har fått vaksine i 1. trimester, er ikke indikasjon for svangerskapsavbrudd eller tidlig ultralyd.
  Gravide vil tilbys mRNA-vaksine. Vaksinene fra BioNTech/Pfizer og Moderna likestilles med tanke på det vi kjenner til om effekt og sikkerhet.
  Gravide anbefales fullvaksinasjon i svangerskapet. De vil få tilbud om to doser, med anbefalt intervall på 3(4)-8 uker. Et fleksibelt intervall er viktig slik at de som har kommet langt i svangerskapet har mulighet til å bli fullvaksinert før fødsel, mens de som starter vaksinasjon tidligere i svangerskapet kan tillate et lengre intervall. Gravide som kun har rukket å få en dose før fødsel, bør få tilbud om dose to i barseltiden slik at de fullvaksineres med anbefalt intervall, eller når det er praktisk mulig. Vaksine kan gis til kvinner som ammer. Kvinner som har gjennomgått covid-19 før eller i svangerskapet, vil få tilbud om en vaksinedose på̊ lik linje med råd som gis til den øvrige befolkningen.
  Kvinner som planlegger å bli gravide kan vaksineres. Det er ikke nødvendig å vente med å bli gravid etter vaksinasjon. Også kvinner som får IVF-behandling kan vaksineres. Det er ikke grunnlag for å mistenke at vaksinering påvirker fertiliteten.
  Vaksinasjon mot covid-19 må ikke gå på bekostning av vaksinasjon mot influensa, men samtidig vaksinasjon anbefales ikke. Siden det foreløpig er begrenset erfaring med de nye koronavaksinene, bør koronavaksiner fortrinnsvis ikke gis samtidig med andre vaksiner. Dette vil for eksempel kunne gjelde influensavaksine i graviditet. Det anbefales å gi koronavaksine og influensavaksine med minimum en ukes intervall. Influensasesongen 2021/22 kan bli større enn de forgående sesongene og føre til økt sykelighet som beskrevet i FHIs risikonotat 13.juli 2021, og det er derfor viktig at gravide kvinner oppfordres til å ta imot tilbud om både koronavaksinasjon og influensavaksinasjon.
  Vaksinasjon bør foregå på vaksinasjonssentre.
  En skal altså ikke kontakte fastlegen sin for vaksinasjon.

 • JANSSEN-vaksinen

  in Ukategorisert / / 0 comments

  Markeveien legesenter ved dr Langeland og dr Ingebrigtsen har besluttet å ikke tilby vaksinering med Janssen-vaksinen
  Det skyldes følgende grunner:
  Helsedirektoratet anbefaler at alle følger det ordinære vaksineprogrammet i Norge.
  Helsegevinstene ved bruk av Janssen vaksinen ansees ikke å stå i forhold til helserisikoene.
  Vaksinen gir god beskyttelse mot smittespredning, alvorlig sykdom og død, men mindre beskyttelse enn vaksinene som er en del av vaksinasjonsprogrammet.
  Gitt aktuell smittesituasjon i Norge er det svært liten sannsynligheten for alvorlig sykdom eller død av covid-19 for personer under 50 år.
  Sjeldne alvorlige komplikasjoner og bivirkninger kan forekomme. Dette gjelder spesielt tilfeller av blodpropp ledsaget av blodplateforstyrrelser med stor sykelighet og dødelighet. Det må også informeres om at man ikke på forhånd kan utpeke personer som er i risiko for sjeldne alvorlige komplikasjoner og bivirkninger, verken ut fra underliggende sykdommer, tidligere sykehistorie, kjønn eller alder. Det er så langt ikke kjent hvor hyppig slike bivirkninger forekommer, men det er grunn til å anta at det kan være like hyppig som med den liknende AstraZeneca-vaksinen. I Norge har vi hatt minst 7 tilfeller hvorav 4 var dødelige av 135 000 vaksinerte med AstraZeneca

 • Coronavaksinasjon ved Markeveien legesenter, oppdatert 20.08.22

  in Ukategorisert / / 0 comments

  Nå er vi ferdig med å vaksinere alle våre risikopasienter.
  Når det gjelder vaksinesertifikat, kan en logge seg på Helsenorge og finne det der, og evt trykke det ut.

  Når det gjelder resten av pasientene våre, vil tilbudet komme direkte fra Bergen Kommune. Det er laget en vaksinasjonsplan som en finner på hjemmesiden til Bergen Kommune. Der står ca-tidspunktet for oppstart av den kohorten man tilhører.

  Siste nytt er at gravide og ungdommer alderen 16 og 17 år vil tilbudt vaksinasjon i høst

 • Lungebetennelsevaksine

  in Ukategorisert / / 0 comments

  Vi har fått et nytt parti med lungebetennelsevaksine fra Bergen kommune til kontoret vårt.
  Den anbefales til samme gruppe pasienter som influensavaksinen (med unntak av de gravide som ikke trenger den). Til forskjell fra influensavaksinen som må settes hvert år, settes lungebetennelsesvaksinen hvert 10. år.

  Ønsker dere vaksinen ringer dere kontoret for en avtale om setting.

Legesenteret

Legesenteret ligger like ved Torgallmenningen, i krysset Markeveien/Chr. Michelsensgt. Det er heis i bygget, parkering, buss- og bybanestopp like ved.

Fredager har legene annet legearbeid, og ekspedisjon og telefon er da ikke betjent. Ved behov for akutt legehjelp på fredager må derfor Bergen Legevakt kontaktes.

Bypsykologene holder til i samme lokaler, se deres egen hjemmeside – bypsykologene.no.

Våre ansatte

Lege Nina Helene Ingebrigtsen
Spesialist i allmennmedisin

Lege Rolf Langeland
Spesialist i allmennmedisin

Linda Svendsen
Helsesekretær

Brit-Alis Birkeland
Helsesekretær