COVID-19 // VIKTIG INFORMASJON

Coronavaksinasjon av gravide

Coronavaksinasjon av gravide
20. august 2021 Nina Helene Ingebrigtsen

Nå anbefaler FHI at gravide vaksineres:
Følgende anbefalinger gjelder fra 21.12.2021:

.Kort informasjon fra Folkehelseinstituttet datert 21.desember 2021:
• Gravide har økt sannsynlighet for alvorlig sykdom som følge av covid-19.
Folkehelseinstituttet anbefaler derfor gravide å beskytte seg ved å ta to doser koronavaksine.
• Vaksinene bør fortrinnsvis bli gitt i 2. og 3. trimester
• Gravide som tilhører risikogrupper eller er utsatt for et høyt smittepress kan også motta vaksine i 1.trimester
• Gravide kvinner anbefales også oppfriskningsdose når det har gått minst 4 ½ måneder etter 2. dose

Vaksinasjon bør foregå på vaksinasjonssentre.
En skal altså ikke kontakte fastlegen sin for vaksinasjon.