COVID-19 // VIKTIG INFORMASJON

Coronavaksinasjonen ved Markeveien Legesenter , oppdatert 01.06.21

Coronavaksinasjonen ved Markeveien Legesenter , oppdatert 01.06.21
1. juni 2021 Nina Helene Ingebrigtsen

Nå er vi ferdig med å vaksinere alle våre risikopasienter.
Når det gjelder vaksinesertifikat, kan en logge seg på Helsenorge og finne det der, og evt trykke det ut.

Når det gjelder resten av pasientene våre, vil tilbudet komme direkte fra Bergen Kommune. Det er laget en vaksinasjonsplan som en finner på hjemmesiden til Bergen Kommune. Der står ca-tidspunktet for oppstart av den kohorten man tilhører.