COVID-19 // VIKTIG INFORMASJON

Coronavaksinasjonen oppdatert 23.03.21

Coronavaksinasjonen oppdatert 23.03.21
5. januar 2021 Nina Helene Ingebrigtsen

Nå er vi godt i gang med corona-vaksineringen, men mange av oss må være tålmodige før det blir vår tur til å få vaksine.
Vi har nå fullvaksinert alle våre pasienter over 80 år, med Phizer Biontec.

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby vaksinen til sine innbyggere. Den er gratis.
Men pasientreiser kan ikke benyttes, dere må sørge for reisen til og fra legekontoret selv!

Les mer om koronavaksinasjonsprogrammet på FHI sine nettsider
Hvem får tilbud om vaksinen?
I starten vil det ikke være nok vaksiner til alle som anbefales å ta den. Bergen kommune baserer seg på rådene fra FHI når det gjelder hvem som skal prioriteres først i vaksineringen.

Prioriteringsrekkefølge for vaksinering*
1. Beboere i sykehjem
2. Alder 85 år og eldre
3. Alder 75–84 år
4. Alder 65–74 år og enkelte personer med høy risiko 18–64 år**
5. Alder 55–64 år med underliggende sykdom/ tilstand
6. Alder 45–54 år med underliggende sykdom/ tilstand
7. Alder 18–44 år med underliggende sykdom/tilstand
8. Alder 55–64 år
9. Alder 45–54 år

Vårt kontor vil vaksinere alle fra 80 år og eldre, samt personer med høy risiko i alderen 18-74 år , og etterhvert også de med moderat risiko 18-64 år..
Alle andre vil få tilbud om vaksinering på en av de lokale vaksinasjonssentralene kommunen vil opprette.
Vi vet dessverre ikke når de ulike aldersgruppene står for tur, så dere trenger ikke kontakte oss med spørsmål om dette.

Vi ringer dere for tildeling av time til vaksinering. Ikke ring til oss vedr dette-dere blir kontaktet av oss!!

Bergen Kommune sine informasjonssider, f.eks hjemmesider eller informasjon i avisene, forklarer rekkefølgen og hvordan man skal forholde seg.

LYKKE TIL og takk for tålmodigheten.