COVID-19 // VIKTIG INFORMASJON

COVID-VAKSINERING AV BARN I ALDERSRUPPEN 5-11 ÅR MED ALVORLIG GRUNNSYKDOM

COVID-VAKSINERING AV BARN I ALDERSRUPPEN 5-11 ÅR MED ALVORLIG GRUNNSYKDOM
4. januar 2022 Nina Helene Ingebrigtsen

Bergen Kommune har bedt fastlegene om å bekrefte at barn i aldersgruppen 5-11 år med alvorlig grunnsykdom* kan motta vaksine. Foresatte med barn i aktuelle diagnosegrupper vil bli bedt om å innhente en bekreftelse fra fastlege på at barnet er prioritert for vaksine og på at barnet kan vaksineres. Fastlege sender bekreftelsen via dialogmelding til skolehelsetjenesten (HER id 98338). Ved felles foreldreansvar må begge foresatte samtykke til vaksinasjon. Samtykke må journalføres.

1. Vaksinetilbud til barn i aldersgruppen 5-11 år med alvorlig grunnsykdom. Koronavaksinen Comirnaty fikk 25. november 2021 utvidet indikasjonen til å inkludere barn fra 5 til 11 år. Folkehelseinstituttet (FHI) har derfor utvidet rådene om vaksinasjon mot koronavirus til også å gjelde enkelte grupper barn i alderen 5 til 11 år med alvorlige grunnsykdommer.

Grunnsykdommer hos barn i alder 5-11 år som gjør at man kan få tilbud om koronavaksine vil være:  Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.). 
Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft – spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammer-sykdom/«Fontan-barn»)
Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.

Primærvaksinasjon består av to doser. Minsteintervall mellom første og andre dose er 3 uker. Det er en fordel for immunresponsen å la det gå lengre tid (8-12 uker) mellom dosene, da dette gir en større og mer langvarig immunrespons. FHI anbefaler derfor at det i de fleste tilfeller siktes mot et intervall på 8 uker. Barna vil få et tilbud om vaksinering via skolehelsetjenesten.

Foresatte med barn i aktuelle diagnosegrupper vil bli bedt om å innhente en bekreftelse fra fastlege på at barnet er prioritert for vaksine og på at barnet kan vaksineres. F
Fastlege sender bekreftelsen via dialogmelding til skolehelsetjenesten (HER id 98338). Ved felles foreldreansvar må begge foreldre med foreldreansvar samtykke til vaksinasjon. Samtykke kan sendes av foreldre via HelseNorge til skolehelsetjenesten eller de får tilsendt samtykkeskjema som må medbringes til vaksinasjon. Barnet må følges av minst den ene av foreldrene med foreldreansvar. Barn som er under omsorg av barneverntjenesten må få samtykke av barneverntjenesten til vaksinasjon.

2. Vaksinetilbud til friske barn i aldersgruppen 5-11 år med nærkontakter i samme husholdning som har svært alvorlig sykdom Det kan i tillegg til barn med alvorlig grunnsykdom* være enkelte friske barn med nærkontakter i samme husholdning som har svært alvorlig sykdom, og der det ønskes at barnet vaksineres for å indirekte beskytte de alvorlig syke i hjemmet. Disse barna kan også tilbys vaksine. Tilbud om vaksinasjon vurderes av det syke familiemedlemmets og/eller barnets fastlege, og meldes til skolehelsetjenesten på samme måte som barna med alvorlig grunnsykdom “