COVID-19 // VIKTIG INFORMASJON

Dr. Langelands fravær

Dr. Langelands fravær
24. februar 2021 Nina Helene Ingebrigtsen

I perioden 03.03.21-02.05.21 er dr.Rolf Langeland sykemeldt pga et operativt inngrep med påfølgende rehabilitering.
Dr Ingebrigtsen er tilstede i hele tidsrommet, og vil være tilgjengelig for dr Langeland sine pasienter som trenger legetilsyn. Hun vil også kunne fornye resepter og evt forlenge sykemeldinger.
Fra og med 12.04-29.04. vil i tillegg dr Jan Wilhelmsen vikariere for dr Langeland.