COVID-19 // VIKTIG INFORMASJON

Influensavaksinen 2021

Influensavaksinen 2021
17. oktober 2021 Nina Helene Ingebrigtsen

FHI vurderer at det kommende høst og vinter er høy sannsynlighet for at forekomsten av andre luftveisinfeksjoner enn covid-19 blir en god del høyere enn vanlige sesonger. Dette gjelder særlig influensa, Rs-virus og kikhoste. Grunnen er at immuniteten blant oss falt under pandemien som følge av det foregående årets strenge smitteverntiltak.
Dette er personene som rådes til å influensavaksinere seg i høst:

Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
Alle fra fylte 65 år
Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
Barn og voksne med:
kronisk lungesykdom (inkludert astma),
hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
diabetes type 1 og 2
leversvikt eller nyresvikt
kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
svært alvorlig fedme (KMI over 40)
annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)
I tillegg anbefales influensavaksine til:

Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Vi har bestilt vaksiner til alle som har fått tidligere.
For dere med frikort er vaksinen gratis, for alle andre som hører til blant dem som er listet opp overfor vil den koste kr 50.

Andre som ønsker å vaksinere seg kan gjøre det på følgende måter
Enten 1) kontakte oss for å få sendt en resept på influensavaksine til apoteket. Hente den der, og få satt den hos oss( totalpris kr 300)
Eller 2) få satt den på apoteket( det vil koste totalt kr 350-400)

Vi starter med influensavaksineringen 25.10.21
For å bestille vaksinasjon kan dere ringe oss, ellers skrive en e-kontaktmelding via Helsenorge.no. Timebestilling i timebøkene må IKKE brukes, med mindre dere samtidig ønsker en time hos fastlegen.

Velkommen til vaksinering!!! Vaksinering er noe vi gjøre like mye for andre som for oss selv!!!