INFLUENSAVAKSINERING OG COVIDVAKSINERING høsten 2023

INFLUENSAVAKSINERING OG COVIDVAKSINERING høsten 2023
2. november 2023 Nina Helene Ingebrigtsen

Fra FHI:
Personar i følgjande risikogrupper bør ta influensavaksine årleg:

Bebuarar i omsorgsbustader og sjukeheimar
Alle frå fylte 65 år
Gravide etter 12. svangerskapsveke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annan tilleggsrisiko skal òg få tilbod om influensavaksine
Prematurt fødde barn, særleg barn fødd før veke 32 i svangerskapet, frå 6 månader (kronologisk alder) til 5 år.
Barn og vaksne med:
kronisk lungesjukdom (inkludert astma)
hjarte- og karsjukdom (anna enn velregulert høgt blodtrykk)
diabetes type 1 og 2
leversvikt eller nyresvikt
kronisk nevrologisk sjukdom eller skade, spesielt personar med nedsett lungekapasitet og/eller hostekraft
nedsett immunforsvar som følgje av sjukdom eller behandling av sjukdom (t.d. organtransplanterte, kreft, hiv, reumatoid artritt og andre sjukdommar)
svært alvorleg fedme (KMI over 40)
annan alvorleg og/eller kronisk sjukdom der influensa utgjer ein alvorleg helserisiko, etter individuell vurdering av lege (t.d. personar med medfødde kromosomavvik, genetiske syndrom og samansette kromosomavvik som ikkje er klassifisert andre stader)

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler også at følgende grupper bør ta en ny oppfriskningsdose med koronavaksine før høst/vintersesong 2023/24:

personer i aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere
personer i aldersgruppen 18-64 år som inngår i en risikogruppe
ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom
barn 6 måneder–11 år med alvorlig grunnsykdom dersom barnets lege vurderer dette som viktig
gravide i 2. og 3. trimester. Vaksinasjon i 1. trimester kan vurderes dersom den gravide har tilleggssykdommer som gir ytterligere økt risiko.

Det er den oppdaterte vaksinen Comirnaty Omicron XBB.1.5 som tilbys i høst. Denne vaksinen dekker undervarianter av koronaviruset, omikron som sirkulerer nå.

Dvs at det er stort sett de samme personene som vil trenge begge vaksiner. Vi setter dem samtidig- en i hver arm.

Vi minner også om vaksinering med pneumokokkvaksine( lungebetennelsesvaksine) Alle over 65 år bør ha denne. Den varer i 5 år. Det bør gå en uke mellom koronavaksine og pneumokokkvaksine.

All vaksinene har vi her på kontoret. Ring helsesekretærene, eller skriv en e-kontakt-melding på Helsenorge om timeønske for vaksinering.