INFLUENSA-VAKSINERING OG PNEUMOKOKK-VAKSINERING høsten 2022

INFLUENSA-VAKSINERING OG PNEUMOKOKK-VAKSINERING høsten 2022
17. oktober 2022 Nina Helene Ingebrigtsen

Vi starter med årets INFLUENSAVAKSINERING 25.10.22.
Det er de samme gruppene vi anbefaler vaksinering i år, som tidligere år, dvs følgende:

Alle fra fylte 65 år
Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år
Barn og voksne med:
kronisk lungesykdom (inkludert astma),
hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
diabetes type 1 og 2
leversvikt eller nyresvikt
kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
svært alvorlig fedme (KMI over 40)
annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)
Helsepersonell som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte

PNEUMOKOKKVAKSINERING starter samtidig, og vaksinen kan settes sammen med influensavaksinen. Den anbefales til:

Alle personer over 65 år.
Personer med sykdom som gir immunsvikt eller som bruker medisiner som svekker immunforsvaret. Vaksinen er også anbefalt ved flere kroniske sykdommer og enkelte andre sykdommer som gir økt risiko for pneumokokksykdom. Snakk med oss om du har en sykdom som utgjør økt risiko for alvorlig pneumokokksykdom.
Personer som gjennom sitt yrke har økt risiko for smitte som laboratoriepersonell og personer som eksponeres for sveiserøyk.

Folkehelseinstituttet går nå ut med anbefaling om at pneumokokkvaksinen må fornyes hvert 5.år ( tidligere anbefaling hvert 10.år). Det betyr at det er mange av våre pasienter som i år vil trenge påfyll.

For å bestille time til BARE vaksinering må dere ringe kontoret for å bestille dere en time.
Hvis dere samtidig ønsker en konsultasjon hos lege, kan dere , for dr.Ingebrigtsens pasienter, gå inn i timeboken via Helsnorge og bestille en time der ( eller ringe) .

Vi anbefaler også alle i risikogruppene å ta 4.Covid-dose-. Den settes ikke hos oss, men på enkelte apotek, og på kommunens drop-in-vaksinasjonskontor i Dræggen. Enten må influensavaksinen gies samtidig med Covid-vaksinen, eller så må det gå 1 uke mellom hver vaksinering.

VELKOMMEN