COVID-19 // VIKTIG INFORMASJON

JANSSEN-vaksinen

JANSSEN-vaksinen
11. juni 2021 Nina Helene Ingebrigtsen

Markeveien legesenter ved dr Langeland og dr Ingebrigtsen har besluttet å ikke tilby vaksinering med Janssen-vaksinen
Det skyldes følgende grunner:
Helsedirektoratet anbefaler at alle følger det ordinære vaksineprogrammet i Norge.
Helsegevinstene ved bruk av Janssen vaksinen ansees ikke å stå i forhold til helserisikoene.
Vaksinen gir god beskyttelse mot smittespredning, alvorlig sykdom og død, men mindre beskyttelse enn vaksinene som er en del av vaksinasjonsprogrammet.
Gitt aktuell smittesituasjon i Norge er det svært liten sannsynligheten for alvorlig sykdom eller død av covid-19 for personer under 50 år.
Sjeldne alvorlige komplikasjoner og bivirkninger kan forekomme. Dette gjelder spesielt tilfeller av blodpropp ledsaget av blodplateforstyrrelser med stor sykelighet og dødelighet. Det må også informeres om at man ikke på forhånd kan utpeke personer som er i risiko for sjeldne alvorlige komplikasjoner og bivirkninger, verken ut fra underliggende sykdommer, tidligere sykehistorie, kjønn eller alder. Det er så langt ikke kjent hvor hyppig slike bivirkninger forekommer, men det er grunn til å anta at det kan være like hyppig som med den liknende AstraZeneca-vaksinen. I Norge har vi hatt minst 7 tilfeller hvorav 4 var dødelige av 135 000 vaksinerte med AstraZeneca