COVID-19 // VIKTIG INFORMASJON

OPPFRISKNINGDOSE AV KORONAVAKSINEN TIL 65år +

OPPFRISKNINGDOSE AV KORONAVAKSINEN TIL 65år +
24. oktober 2021 Nina Helene Ingebrigtsen

Regjeringen har besluttet å tilby en oppfriskningsdose til aldersgruppen 65 år og eldre, samt alle sykehjemsbeboere uavhengig av alder. Den tredje vaksinedosen, oppfriskningsdosen, anbefaler FHI at gis tidligst 6 måneder etter andre vaksinedose. FHI understreker at for å oppnå langvarig og best beskyttelse bør dette intervallet
overholdes. FHI åpner likevel for at man kan korte ned dette intervallet med et par uker dersom dette er hensiktsmessig av praktiske årsaker.

FHI uttaler at det foreløpig ikke er grunnlag for å anbefale en oppfriskningsdose til den generelle befolkingen, dette inkluderer helsepersonell.
Når det gjelder gruppen 18 til 65 år med underliggende sykdom som kan øke risiko for alvorlig forløp av koronavirusinfeksjon har FHI uttalt at oppfriskningsvaksinasjon er aktuelt
på sikt. Denne gruppen skal ikke inkluderes i nåværende vaksinasjon med oppfriskningsdose.

Markeveien Legesenter har besluttet å ikke gi oppfriskningsdosen.

Les også om oppfriskningsdose av koronavaksinen på Bergen Kommunes nettsider. Alle over 65 år vil få et brev fra kommunen hvor det blir mulighet til melde seg til vaksinering.
Det bør gå 1 uke mellom koronavaksine og influensavaksinen.