COVID-19 // VIKTIG INFORMASJON

SOMMERFERIEN 2021

SOMMERFERIEN 2021
11. juni 2021 Nina Helene Ingebrigtsen

Dr Rolf Langeland avvikler ferien sin uke 25,26,og 27, dvs fra 21.06. til 12.07.

Dr Nina Helene Ingebrigtsen avvikler ferien sin uke 27,28,29,30,31, dvs fra fra 05.07. til 09.08.

Uke 27 vil kontoret være stengt, men dr Nina Helene Ingebrigtsen vil holde åpnet for e-konsultasjoner og e-kontakter/reseptbestillinger for begge legene.

De øvrige ukene vil kontoret være åpnet, og vi vil ta imot ØHJ-pasienter for hverandre. Det vil ikke være mulig å kontakte oss disse ukene via e-kontakt-meldinger eller e-konsultasjoner. Muligheten for e-resepter vil hele tiden være åpen.

TIPS: sjekk reseptene før sommeren, og bestill evt medisiner før vi tar ferie- det gjør ferieavviklingen for begge parter enklere!

GOD OG FRISK SOMMER til alle.